Časový harmonogram

Časový harmonogram

Časové údaje v harmonograme sú počítané od dátumu podpísania zmluvy/objednávky

Realizačný krok: Maximálna doba trvania:
1. Vyhľadávanie 1-2 týždne
2. Výber 1-2 týždne
3. Vyhodnotenie 1 deň
4. Prezentácia 1 deň
Celkový čas projektu: 2-4 týždne

Exkluzivita (ak bude dojednaná): pri exkluzívnom výbere na pozíciu sa zaväzujeme skrátiť dobu projektu o jeden týždeň. Tomuto projektu a výberom sa budeme venovať prioritne.

Zverte Vaše starosti so zamestnancami do našich rúk.
Do 3 týždňov budete mať riešenie a starosti sú preč...