Realizácia

Realizácia

Vyhľadávanie vhodných kandidátov zahŕňa tieto metódy:

Podrobná špecifikácia potrieb klienta:
 • Konzultácia pozície a špecifikácie s klientom do takej miery, aby sme pochopili problematiku, podstatu, aby sme zachytili denný živor firmy. A na základe získaných informácii začali hľadať vhodného kandidáta
Oslovenie kontaktov spoločnosti APPEL:
 • Výberáme možných kandidátov na základe zadefinovaných požiadaviek z internej databázy, z verejne dostupných sietí,
 • oslovenie kontaktov prostredníctvom sociálnych sietí a databáz pracovných portálov
 • vyhľadávame vhodných kandidátov aj bez inzercie, dbáme na zachovanie diskrétnosti klienta
 • oslovujeme vybraných kandidátov s ponukou realizovanej pozície
 • inzercia prostredníctvom kanálov vhodných pre obsadenie tejto pozície
Výber získaných kandidátov zahŕňa nasledujúce metódy:
 • Interview - hĺbkové interview vybraných kandidátov
 • Referencie - Získavanie referencií od bývalých nadriadených resp. relevantných osôb z minulosti vybraných kandidátov vzhľadom na charakter obsadzovanej pozície.
Vyhodnotenie získaných dát:
 • hĺbková analýza získaných údajov, konečný výber vhodných kandidátov
 • vypracovanie profilu každého vybraného kandidáta, ktorý obsahuje:

 1. základné identifikačné údaje
 2. údaje o absolvovanom vzdelaní a školeniach
 3. profesionálna kariéra kandidáta
 4. možnosti nástupu
 5. finančné očakávania
 6. záverečné odporúčania
Prezentácia vybraných kandidátov:
 • prezentácia sprievodných materiálov konzultantom spoločnosti
 • prezentácia kandidátov za prítomnosti konzultanta

Zverte Vaše starosti so zamestnancami do našich rúk.
Do 3 týždňov budete mať riešenie a starosti sú preč...