Ochrana osobných údajov

Zverte Vaše starosti so zamestnancami do našich rúk.
Do 3 týždňov budete mať riešenie a starosti sú preč...