Recruiting

Recruiting

Plánujete obsadzovať nové pracovné pozície?
Máte dlhodobo otvorené pozície, ktoré neviete obsadiť?
Ste príliš zaneprázdnení a nemáte dostatok času na nájdenie kvalitného kandidáta?

Radi Vám poskytneme výber manažérov na pozície stredného, vyššieho a TOP manažmentu, ako aj vyhľadávanie špecialistov. Predstavení kandidáti spĺňajú požiadavky, ktoré sú kladené na ich kvalifikáciu, prax, odbornosť a osobnostné predpoklady. Pri procesoch ako vyhľadávanie kandidátov a výber kandidátov sa sústredíme na kvalitnú špecifikáciu potrieb klienta a dodržiavanie systematického procesu vyhľadávania a výberu, ktorý je cieľom k úspešnej identifikácii kvalitných kandidátov. Všetka naša snaha, aj po nástupe našich kandidátov, smeruje k budovaniu dlhodobých stabilných pracovných tímov. S kandidátmi vedieme profesionálne pohovory, výsledkom ktorých je pevná motivácia pre prácu u klienta. Dôraz kladieme na lojalitu kandidáta a zisťovanie pracovných referencií. Využite našu službu Recruiting a my zabezpečíme celý výberový proces za Vás.

Zverte Vaše starosti so zamestnancami do našich rúk.
Do 3 týždňov budete mať riešenie a starosti sú preč...