Garancia

Garancia

  • Od podpisu pracovnej zmluvy medzi vybraným kandidátom a objednávateľom spoločnosť APPEL garantuje kvalitu výberu kandidáta na základe popisu pracovnej pozície.
  • V prípade ukončenia pracovného pomeru s vybraným kandidátom počas obdobia dohodnutej garancie sa spoločnosť zaväzuje na požiadanie klienta bezplatne urobiť nový výber a predstaviť vhodných kandidátov, a to podľa časového harmonogramu metódy PERSONNEL SELECT.
  • V prípade uplatnenia garancie, spoločnosť APPEL faktúruje druhú časť odmeny až po nástupe náhradného kandidáta

Zverte Vaše starosti so zamestnancami do našich rúk.
Do 3 týždňov budete mať riešenie a starosti sú preč...