Personálny leasing

Personálny leasing

Pri službe Personálny leasing, zabezpečíme vyhľadanie pracovníkov pre požadované pracovné pozície. Výber zamestnancov podlieha Vašim požiadavkám – s Vami vybraným zamestnancom uzavrieme pracovný pomer a dočasné pridelený kandidát. „Leasovaný“ zamestnanec bude teda vykonávať prácu vo Vami zvolenom termíne a priestore. Prevezmeme kompletnú personálnu a mzdovú agendu.

Zverte Vaše starosti so zamestnancami do našich rúk.
Do 3 týždňov budete mať riešenie a starosti sú preč...